اپلیکیشن های شیما کفش

اسپورت و کلاسیک

 • بستون 601 مشکی

  بستون 601

  این کفش از رویه چرم طبیعی گاوی تهیه شده است آستر داخلی آن دارای چرم بزی است که از ایجاد بوی بد کفش جلوگیری می کند.این کفش ، طبی و بسیار راحت می باشد.

  340,000 تومان
 • بستون 603 مشکی

  بستون 603

  این کفش از رویه چرم طبیعی گاوی تهیه شده است آستر داخلی آن دارای چرم بزی است که باز ایجاد بوی بد کفش جلوگیری می کند.این کفش ، طبی و بسیار راحت می باشد.

  340,000 تومان
 • بستون 605 مشکی

  بستون 605

  این کفش از رویه چرم طبیعی گاوی تهیه شده است آستر داخلی آن ها دارای چرم بزی است که ازایجاد بوی بد کفش جلوگیری می کند. این کفش بسیار راحت و طبی می باشد. راحتی در عین زیبایی، دارای استایل رسمی، طراحی و تولید شده توسط طراحان شیماکفش.

  340,000 تومان
 • بستون 609 گردویی

  بستون 609

  این کفش از رویه چرم طبیعی گاوی تهیه شده است آستر داخلی آن دارای چرم بزی است که باز ایجاد بوی بد کفش جلوگیری می کند. این کفش ، طبی و بسیار راحت می باشد..

  340,000 تومان
 • زایس 104 قهوه ای طرحدار

  زایس 104

  این کفش از رویه چرم طبیعی گاوی تهیه شده است آستر داخلی آن دارای چرم بزی است که از ایجاد بوی بد کفش جلوگیری شود. این کفش ، طبی و بسیار راحت می باشد.

  350,000 تومان
 • کفش چرم مردانه نوبل مشکی

  نوبل

  این کفش از رویه چرم طبیعی گاوی تهیه شده است آستر داخلی آن دارای چرم بزی است که از ایجاد بوی بد کفش جلوگیری می کند. این کفش ، طبی و بسیار راحت می باشد. از جمله ویژگی های مهم این کفش دوام و کیفیت آن و همچنین بسیار شیک ، رسمی و اداری میباشد.

  360,000 تومان
 • زایس103 قهوه ای

  زایس 103 (بندی)

  این کفش از رویه چرم طبیعی گاوی تهیه شده است آستر داخلی آن دارای چرم بزی است که از بوی بد کفش جلوگیری می کند. این کفش ، طبی و بسیار راحت می باشد..

  370,000 تومان
 • کفش مردانه زایس 102

  زایس 102

  این کفش از رویه چرم طبیعی گاوی تهیه شده است آستر داخلی آن دارای چرم بزیاست که از ایجاد بد بوی پا جلوگیری می کند.این کفش ، طبی و بسیار راحت می باشد.

  370,000 تومان
 • بستون 611 مشکی

  بستون 611

  این کفش از رویه چرم طبیعی گاوی تهیه شده است آستر داخلی آن دارای چرم بزی است که از ایجادبوی بد کفش جلوگیری می کند. این کفش ، طبی و بسیار راحت می باشد. از ویژگی های خاص این کفش زیبا، طراحی "بدون بند" آن است و همچنین این کفش برای افراد دارای پنجه پهن بسیار مناسب است.

  380,000 تومان
 • کفش چرم مردانه بستون 610

  بستون 610

  این کفش از رویه چرم طبیعی گاوی تهیه شده است آستر داخلی آن دارای چرم بزی است که از ایجادبوی بد کفش جلوگیری می کند. این کفش ، طبی و بسیار راحت می باشد. از ویژگی های خاص این کفش زیبا، طراحی "بدون بند" آن است و همچنین این کفش برای افراد دارای پنجه پهن بسیار مناسب است.

  380,000 تومان
 • بورسا 260 مشکی

  بورسا 260

  این کفش از رویه چرم طبیعی گاوی تهیه شده است آستر داخلی آن دارای چرم بزی گیاهی است که باعث گرفتن بوی بد پا می شود این کفش ، طبی و بسیار راحت می باشد.

  380,000 تومان
 • کفش چرم مردانه برمودا 78

  برمودا 78

  این کفش از رویه چرم طبیعی گاوی تهیه شده است آستر داخلی آن دارای چرم بزی است که ازایجاد بوی بد کفش جلوگیری می کند. این کفش ، طبی و بسیار راحت می باشد.

  380,000 تومان