اپلیکیشن های شیما کفش

صندل و سرپایی

 • دمپایی مردانه استخری

  دمپایی مردانه استخری

  دمپایی استخری از پلاستیک تولید شده است. نرم،انعطاف پذیر، ضد آب و ضد سر خوردن برروی سنگ و سرامیک هستند،لیز نمی خورند, رنگ و طرح روی دمپایی تغییر نمیکند.

  35,000 تومان
 • نادر مشکی

  دمپایی مردانه نادر

  دمپایی نادر از پلاستیک تولید شده است. نرم،انعطاف پذیر، ضد آب و ضد سر خوردن برروی سنگ و سرامیک هستند،لیز نمی خورند, رنگ و طرح روی دمپایی تغییر نمیکند.

  35,000 تومان
 • دمپایی بندری مشکی

  سرپایی بندری (مردانه)

  رویه این صندل از چرم مصنوعی تهیه شده است. سبک و بسیار راحت می باشد. مناسب برای بیرون و داخل خانه می باشد.

  60,000 تومان
 • صندل میانه

  سرپایی اشتاین (میانه)

  رویه این صندل از چرم مصنوعی تهیه شده است. سبک و بسیار راحت می باشد. مناسب برای بیرون و داخل خانه می باشد.

  60,000 تومان
 • سرپایی کیش مردانه

  سرپایی کیش (مردانه)

  رویه این سرپایی از چرم مصنوعی تهیه شده است. سبک و بسیار راحت می باشد. مناسب برای بیرون و داخل خانه می باشد. مردانه (46_45)

  70,000 تومان
 • صندل اشتاین مردانه مشکی

  سرپایی اشتاین (مردانه)

  رویه این صندل از چرم مصنوعی تهیه شده است. سبک و بسیار راحت می باشد. مناسب برای بیرون و داخل خانه می باشد.

  70,000 تومان
 • سرپایی جنوا

  سرپایی جنوا (مردانه)

  رویه این صندل از چرم مصنوعی تهیه شده است. سبک و بسیار راحت می باشد. مناسب برای استفاده در بیرون و داخل منزل می باشد.

  70,000 تومان
 • سرپایی مردانه مایکل مشکی

  سرپایی مردانه مایکل

  رویه این سرپایی از چرم مصنوعی تهیه شده است. سبک و بسیار راحت می باشد. مناسب برای بیرون و داخل خانه می باشد.

  70,000 تومان
 • سرپایی مردانه لندن عسلی

  سرپایی مردانه لندن

  رویه این سرپایی از چرم مصنوعی تهیه شده است. سبک و بسیار راحت می باشد. مناسب برای بیرون و داخل خانه می باشد.

  70,000 تومان
 • سرپایی مردانه آنکارا عسلی

  سرپایی مردانه آنکارا

  رویه این سرپایی از چرم مصنوعی تهیه شده است. سبک و بسیار راحت می باشد. مناسب برای بیرون و داخل خانه می باشد.

  70,000 تومان
 • سرپایی مردانه شایان مشکی

  سرپایی مردانه شایان

  رویه این سرپایی از چرم مصنوعی تهیه شده است. سبک و بسیار راحت می باشد. مناسب برای بیرون و داخل خانه می باشد.

  80,000 تومان
 • سرپایی فرشاد (مردانه) قهوه ای

  سرپایی فرشاد (مردانه)

  رویه این سرپایی از چرم مصنوعی تولید شده است. سبک و بسیار راحت ، مناسب برای بیرون و داخل خانه می باشد. سرپایی دوکاره فرشاد رو هم به عنوان سرپایی و هم یک صندل بادوام می توان استفاده نمود.

  80,000 تومان