همکاری با شیما

فرصتی بزرگ و استثنایی جهت همکاری با شیما پیش روی شماست

تمامی افراد واجد شرایط می توانند ، با صورت های ذکر شده در ذیل با شیما کفش ارتباط برقرار نموده و همکاری خود را آغاز نمایند

 

دریافت نمایندگی

جهت مشارکت به صورت فروش حضوری کلیک نمایید

 

استخدام در شیما

جهت ثبت درخواست استخدام در مجموعه شیما کفش کلیک نمایید